Maklumat Terkini


Diterbitkan pada 29 November, 2023
Diterbitkan pada 29 November, 2023
PERUNTUKAN RM1 BILION BAGI eMADANI MEMANFAATKAN SEHINGGA 10 JUTA RAKYAT MALAYSIA Malaysia MADANI : Tekad Perpaduan Penuhi Harapan #MalaysiaMadani #RTM #KELANTANfm #PenuhiCitaRasaAnda
Diterbitkan pada 29 November, 2023
Harga Runcit Produk Petroleum Bagi Tempoh 30 November 2023 Hingga 6 Disember 2023 Malaysia MADANI : Tekad Perpaduan Penuhi Harapan #MalaysiaMadani #RTM #KELANTANfm #PenuhiCitaRasaAnda
Diterbitkan pada 29 November, 2023
Elaun Pengurus dinaikkan dari RM2,000 sebelum ini kepada RM2,500 manakala elaun Penolong Pengurus dinaikkan kepada RM2,000 berbanding RM1,500 sebelum ini berita.rtm.gov.my/nasional/senar… #MalaysiaMadani #RTM #KELANTANfm #PenuhiCitaRasaAnda
Diterbitkan pada 29 November, 2023
29 November - PEDi kini turut berfungsi sebagai pemangkin ekonomi digital yang membantu meningkatkan taraf sosioekonomi. berita.rtm.gov.my/nasional/senar… @fahmi_fadzil Malaysia Madani : Tekad Perpaduan Penuhi Harapan #MalaysiaMadani #RTM #KELANTANfm #PenuhiCitaRasaAnda
Diterbitkan pada 29 November, 2023
Paparan Seterusnya