Frekuensi Kami


Bukit Bakar
97.3 MHz
Paloh
88.1 MHz
Jeli
90.0 MHz
Wakaf Che Yeh
102.9 MHz
Bukit Cupak
92.0 MHz
Bukit Bintang
107.1 MHz
Kota Bharu
102.9 MHz