Misi dan Visi

VISI RTM KELANTAN

Visi jabatan ini adalah untuk menjadikan RTM sebagai badan penyiaran yang unggul Negara yang terkenal di rantau Asia Pasifik.

MISI RTM KELANTAN RTM

Kelantan telah menetapkan beberapa misi sebagai panduan mereka :

1. Mendukung wawasan Negara

2. Menyediakan rancangan untuk memenuhi cita rasa audiens

3. Menentukan perkhidmatan penyiaran bermutu tinggi

4. Bergiat cergas dalam penyiaran antarabangsa

5. Hak tugas jangka panjang kearah pengkopratan

6. Menjaga kepentingan anggota tugas